Опитування Блог Про нас U-репортери Чат-бот Звіти Наші партнери Приєднатися
Приєднуйся до U-Report, твоя думка важлива!
ІСТОРІЯ
Екологічні Цілі сталого розвитку
Нас постійно страхають екологічним колапсом, різноманітними катастрофами й проблемами. Але без паніки – ООН подбали у своїх Цілях сталого розвитку й про нашу планету. Отже, розповідаємо про завдання для порятунку Землі, які ми повинні встигнути виконати до 2030 року.

Ціль 6. Забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією


Досягнення цієї цілі передбачає, що до 2030 року буде забезпечено загальний і рівноправний доступ до безпечної питної води для всього населення планети. Крім того, до вказаного терміну планується підвищити якість води шляхом зменшення забруднення, ліквідації скидання відходів та ефективнішого очищення стічних вод.

Основна мета цілі – вирішити проблему нестачі води в окремих регіонах планети, а також оптимізувати використання водних ресурсів там, де води достатньо, але нею користуються неефективно.

Однією з вимог цілі є також розширення міжнародного співробітництва для підтримки країн, що розвиваються, у галузі водопостачання та санітарії. Спільними зусиллями ми маємо допомогти вразливим категоріям населення Землі у забезпеченні рівноправного доступу до санітарно-гігієнічних засобів, які стосуються водокористування.

Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання та виробництва


Сміття стало невід’ємною частиною людського існування. Навіть технологічний прогрес не дає поки що змоги нам повністю позбутися відходів та їхніх наслідків. Тільки в одній Україні вже накопичилося понад 30 млрд тонн сміття, яке ніхто не поспішає переробляти чи утилізувати. Звісно, є і позитивні приклади боротьби зі сміттям у світі, але глобальна проблема кількості відходів залишається, і треба негайно вживати заходів.

До 2030 року ціль досягнення 12 має на меті скоротити вдвічі в перерахунку на 1 особу загальносвітовий обсяг харчових відходів, а також сприяти утилізації, вторинній переробці сміття і запобігати його утворенню взагалі.

До цієї цілі також належить вимога ООН щодо екологічно раціонального та максимально обережного використання хімічних речовин. Відповідно до завдань ООН, необхідно істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і грунт, щоб звести до мінімуму їх негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище.

Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі змінами клімату та їхніми наслідками


Для досягнення цієї цілі ООН працюватиме у 2 напрямках – вчасне реагування на зміни клімату у світі та просвітницька діяльність серед населення задля попередження та пом’якшення цих змін.

До того ж, відповідно до завдань ООН, зусиллями провідних країн світу до 2020 року планується надати 100 млрд доларів країнам, що розвиваються, задля впровадження у них заходів для боротьби зі зміною клімату. Крім того, ООН взяла на себе зобов’язання допомагати найменш розвиненим країнам у розробці механізмів пом’якшення гостроти та послаблення наслідків змін клімату.

Ціль 14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку


До 2025 року маємо завдання суттєво скоротити будь-яке забруднення морського середовища. До 2020 року треба вжити заходів для того, щоб забезпечити раціональне використання, захист і відновлення морських екосистем.

Крім того, одним із завдань цієї цілі є мінімізація і ліквідація наслідків закислення океану шляхом впровадження інноваційних технологій та наукового співробітництва. Власне, ООН планує, що до 2030 року будуть проводитися розширені наукові дослідження з метою поліпшення екологічного стану океанського та морського середовища.

Окремим пунктом серед завдань винесено, що до 2020 року необхідно нарешті врегулювати видобуток морських біоресурсів і припинити незаконний рибний промисел.

Важливим є те, що до 2020 року принаймні 10% прибережних і морських районів мають бути охопленими природоохоронними заходами.

Ціль 15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад


Якщо охарактеризувати цю ціль коротко, то її досягнення спрямоване на відновлення того, що ми нещадно експлуатували впродовж віків. Поки ще є час, маємо боротися з тими проблемами, які самі ж собі і влаштували.
Отже, до 2020 року людство повинно забезпечити збереження, відновлення та раціональне використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем. Цього ж пункту стосується боротьба із знелісненням, опустелюванням та деградацією грунтів.

Крім того, до 2030 року ООН має намір покласти край браконьєрству й контрабандній торгівлі охоронюваними видами флори й фауни. У Цілях сталого розвитку також передбачено, що людство має вжити негайних заходів щодо стримування деградації природних середовищ і, за можливості, зупинити зникнення певних біологічних видів, що перебувають під загрозою вимирання.

ООН обіцяє мобілізувати значні фінансові ресурси з усіх джерел, щоб допомогти країнам, що розвиваються, у досягненні завдань 15-ї цілі.

Такі цілі поставила перед собою Організація Об’єднаних Націй. Такий виклик прийняли 193 країни світу, зокрема, й Україна. Потроху ми імплементуємо моделі досягнення цілей ООН задля сталого, поступального розвитку нашої планети. А що зробив для реалізації екологічних цілей ти?
Ці люди змінюють країну на краще
Про U-репортерів