Опитування Блог Про нас U-репортери Чат-бот Звіти Наші партнери Приєднатися
Приєднуйся до U-Report, твоя думка важлива!
ІСТОРІЯ
Соціальні «Цілі сталого розвитку»
Цілі сталого розвитку (ЦСР) охоплюють такі елементи розвитку нашої планети як економічний ріст, соціальну інтеграцію та захист навколишнього середовища. Нові цілі унікальні тим, що закликають до дій всі країни - бідні, багаті і з середнім рівнем доходу – щоб сприяти процвітанню, захисту нашої планети та підвищенню якості життя для майбутніх поколінь.

Наша країна також приєдналася до глобального процесу виконання цілей і впровадила Стратегію сталого розвитку України на період до 2030 року.

Метою Стратегії є забезпечення високого рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для розвитку нинішнього та майбутніх поколінь. Із 17-ти основних цілей ми виділили 7 соціальних цілей сталого розвитку, які орієнтовані на підвищення якості життя та добробуту населення країни, та на розвиток саме соціальної сфери.

Ціль 1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди


До 2030 року Україна, як і світ в цілому, має побороти бідність. Найбідніші та найвразливіші верстви населення мають бути захищеними за допомогою державних соціальних програм, а їхні права власності та доступу до фінансових ресурсів забезпечені на рівні з іншими.

Ціль 2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства


До 2030 року кожна людина повинна мати доступ до безпечної, поживної їжі в достатніх для забезпечення своїх потреб обсягах.

Продуктивність та доходи малих виробників продуктів харчування мають бути подвоєні, в тому числі за рахунок забезпечення рівного доступу до землі та інших природних ресурсів, фінансів, знань та ринків.

Ціль 3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці


До 2030 року необхідно зменшити смертність матерів, дітей та немовлят при народженні. Також важливим завдання в рамках третьої цілі сталого розвитку є подолання епідемій СНІДу, туберкульозу та малярії, а також суттєве скорочення кількості смертей та захворювань внаслідок забруднення повітря, води та ґрунту небезпечними хімічними речовинами.

Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої та справедливої якісної освіти і заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх


До 2030 року всі діти повинні отримувати повну безкоштовну та якісну початкову й середню освіту. Чоловіки, як і жінки повинні мати можливість отримати доступну та якісну вищу освіту.
Освітні матеріали повинні включати знання та навики для поширення принципів сталого розвитку.

Ціль 5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав та можливостей усіх жінок та дівчат


Ціль має за мету позбутися будь-яких прикладів дискримінації жінок та дівчат, а також викорінити будь-які форми жорстокого поводження з жінками, включаючи торгівлю та будь-які форми експлуатації.
Жінки повинні мати право на повні та рівні можливості участі в суспільному, політичному та економічному житті.

Ціль 16.Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх та створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях


Необхідно викорінити знущання, експлуатацію, торгівлю людьми та всі форми жорстокості та тортур по відношенню до дітей. Також, на всіх, без винятку, повинна поширюватися сила закону та рівний доступ до правосуддя.
Важливим показником виконання цілі є суттєве скорочення корупції та хабарництва у всіх їх проявах.

Ціль 17. Посилити можливості для досягнення сталого розвитку та активізувати міжнародну співпрацю в даному напрямі


Метою глобального партнерства є поширення знань, експертизи, технологій та фінансових ресурсів, а також підтримка досягнення цілей сталого розвитку в усіх країнах світу. Партнерство державного сектору, приватних компаній та громадських організацій також має заохочуватися та підтримуватися для досягнення цілей сталого розвитку.

Без сумніву, соціальні ЦСР є доволі амбіційними, проте - реальними. І кожен із нас може долучитися до виконання глобальних цілей сталого розвитку і внести свою долю в їх реалізацію. Тому давайте не будемо байдужими і своєю щоденною діяльністю сприятимемо розбудові більш стабільної, безпечної, процвітаючої планети для всього людства.

Більше інформації ви знайдете тут:
http://bit.ly/2wjoqO7
http://sdg.org.ua/ua/pro-hlobalni-tsili
Ці люди змінюють країну на краще
Про U-репортерів